Janurik Flóra Piroska

Textiltervezés BA
szakdolgozat
A melankólia mint művészeti attitűd a 21. században
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a melankólia sokrétű, az idők kezdete óta sokféleképpen értelmezett jelensége kultúránkban milyen formát ölt, és hogy a mai világban van-e egyáltalán létjogosultsága. A fogalom történeti áttekintése arra enged következtetni, hogy a jelenség mindig is definitív emberi állapot volt, a kultúrában és művészetben egyaránt. Felmerül a kérdés, hogy a melankolikusnak nevezhető mű alkotási folyamata is szükségszerűen melankolikus-e: ezt a kérdést egy kortárs művész példáján keresztül elemzem, illetve az efféle alkotási folyamatok pozitív hatásait vizsgálom. Végül felmerül egy új fogalom, mely kibővítheti a melankóliáról alkotott képet a mai világban, és ami az individualitás helyett az empátiát helyezi középpontba – ezzel a melankólia átélését a nézőre is kiterjesztve.
témavezető
Simándi-Kövér Annamária
konzulens
Tillmann József
NIEMEYER
“GLAD TO BE UNHAPPY”
NIEMEYER
NIEMEYER
“GLAD TO BE UNHAPPY”
“GLAD TO BE UNHAPPY”
“GLAD TO BE UNHAPPY”
“GLAD TO BE UNHAPPY”
“GLAD TO BE UNHAPPY”
MODERN RENAISSANCE
“GLAD TO BE UNHAPPY”
MODERN RENAISSANCE
MODERN RENAISSANCE
MODERN RENAISSANCE
AMAZON
IRIS VAN HERPEN projekt
MAE ENGELGEER projekt
MAE ENGELGEER projekt
MAE ENGELGEER projekt
IRIS VAN HERPEN projekt
AMAZON
RAYONIZMUS
RAYONIZMUS