Sadecky Pálma Zsófia

Tárgyalkotás BA
szakdolgozat
Maszk
Közvetlen környezetünk mindennapos tárgyai hatással vannak életvitelünkre és gondolkodásmódunkra. Hosszabb idő távlatában bizonyos tárgyak markáns és a társadalom széles rétege számára egységes olvasatú jelképpé válnak. Ilyen konkrét asszociáció kialakulásának lehetőségét látom a Covid-19 elleni védekezésben használt védőmaszkok (tárgy, mint jelkép) és a világjárvány elleni küzdelem időszaka (fogalom, mint jelölt) társítására. A szakdolgozatomban a tárgy beható elemzése és különböző kontextusokban való vizsgálata után erre az asszociációra támaszkodva vetek fel a jövőben megvalósítható művészeti projektet, mely kihangsúlyozz a kollektív élmény jelentőséget, amit a kulturális környezeten és generációkon átívelve világszinten tapasztalunk.
témavezető
Semsey Balázs
konzulens
Kondor Edit