Mészáros Lili

Textiltervezés BA
szakdolgozat
Új marketing eszközök alkalmazása a divatiparban
A szakdolgozat a divatiparban megjelenő új marketing eszközök alkalmazását vizsgálja. A vizsgálat kérdése az, hogy a high fashion márkák és a fast fashion márkák azonos, vagy különböző célokkal alkalmazzák-e ezt az eszközt. A jelenkor fogyasztóira nagy hatással vannak az online felületek. Sokan a közösségi médián töltik idejük jelentős részét ezért az influencer marketinggel mindenki napi szinten találkozik, igy ez egy remek közvetítő eszköz. A dolgozat célja annak vizsgálata, hogy a high fashion és a fast fashion brandek marketing tevékenysége eltér-e egymástól, és ha igen akkor ez hogyan mutatkozik meg. Összehasonlításra kerül, hogy alkalmaznak-e a high fashion márkák és a fast fashion márkák infuencereket illetve, hogy eltérően alkalmazzák-e ezt a marketing eszközt. A feltételezés az, hogy a high fashion és a fast fashion márkák különbözőképpen használják ezt a marketing eszközt, mivel más fogyasztói réteget céloznak meg, ezen kívül, hogy a high fashion brandekre inkább jellemző lehet, hogy a márka arculatát növelő influencereket alkalmaznak míg a fast fashion brandek csak egy reklámarcként tekintenek az influencerekre.
témavezető
Hajdú Anett
konzulens
Pecze Krisztina