Pál Judit Eszter

Formatervezés BA
szakdolgozat
A SZILIKÁT BORTÁROLÁS FEJLŐDÉSÉNEK ELEMZÉSE DESIGN SZEMPONTBÓL, AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG
Dolgozatom célja a ,,bor törékeny ruhájának”, annak változásainak és formai alakulásának bemutatása, az ókori cserépedényektől az amforák és az üvegpalackok példáin keresztül a legújabb fermentációs tartályokig. Szeretném átláttatni azt, az idők folyamán változó és máig folyamatosan bővülő szempontrendszert, ami alakította ezeket a tárgyakat. Szeretném továbbá ismertetni, a jócskán előforduló, szerencsés véletlenek sorát, amelyek legalább olyan hatással voltak az anyag és a forma megjelenésére mint a tudatos tervezés.
témavezető
Vető Péter
konzulens
Szentpéteri Márton