Szilágyi Anna-Katalin

Tervezőgrafika BA
szakdolgozat
A digitális illusztráció történetének áttekintése és jelentősége alkotói szemszögből
Az elmúlt évszázad során végbemenő technológiai áttörések, innovációk számos más terület mellett az illusztráció eszköztárát is jelentősen megváltoztatták és kibővítették. Az egyre bonyolultabbá váló számítástechnikai kihívások megoldására születő változatos, sokszor igencsak kreatív válaszok hozadéka megannyi olyan eszköz, amely a jelenben már életünk szerves részét képezi. Szakdolgozatomban abból adódóan, hogy egyaránt érdeklődöm úgy a számítástechnika, mint az illusztráció iránt, megpróbálkozom ezen – legfőképpen az illusztráció szempontjából meghatározó – újításoknak a történeti áttekintésével, az olyan mozzanatokat, eseményeket, helyszíneket és ötleteket feltérképezve, amelyek befolyásolták a további fejlődés kimenetelét is. Az eszközök és szoftverek részletes történetét követően szó lesz az első alkotói reakciókról, az internet elterjedésének hatásairól és a korai internetes közösségekről, illetve arról, hogy mindez miféle változásokat hozott az illusztrációval foglalkozók életében és munkafolyamataiban. A dolgozat mondandójának kiegészítéseként készítettem egy rövid kutatást fiatal kortárs alkotók körében arról, hogy miként viszonyulnak a digitális és tradicionális eszközökhöz, a dolgozat második fele ennek összefoglalásából áll.
témavezető
Marcell Tamás
konzulens
Földi Eszter
Anxiety hours
Egy elmebeteg nő naplója
Egy elmebeteg nő naplója
*
Egy elmebeteg nő naplója
Somber Masa
It's your pasta day!
It's your pasta day!
Szarka az entrópia birodalmában
Szarka az entrópia birodalmában
ÉK
Betűvárosok
Debr*iss space game
Poses throughout the day
Honey Moon!
Honey Moon!