Elek Bereniké Jászná

Designkultúra BA
szakdolgozat
Gender és identitás(politika):
A szakdolgozat körül járja a 21. századi queer identitást járja körül. Először a modern feminizmus és intersectionality fogalmán keresztül. A szakdolgozat második része a gendert az identitáspolitika egészen új jelenség keretében tárgyalja. Végezetül pedig a design segítségével képet kaphatunk a queer identitás reprezentációjára vonatkozóan. Példaként filmeken és designer kollekciókon keresztül mutatja be a gender modern manifesztációját.
témavezető
Babarczy Eszter