Diószeghy Dániel

Animáció BA
szakdolgozat
Priit Pärn hatástörténetének vizsgálata a nemzetközi animáció vonatkozásában
Szakdolgozatomban Priit Pärn észt származású animációs filmrendező hatástörténetét vizsgálom. Munkámban arra keresem a választ, hogy az észt és a nemzetközi animációs szcénát a mai napig egyaránt meghatározó alkotó miképp hatott kortársaira és a fiatal animációs generációra. Dolgozatomban elsőként megpróbálok rávilágítani azokra a vizuális és történetmesélési stílusjegyekre, melyek Pärn alkotói hangját jellemzik. Ezután, Pärn hatástörténetére fókuszálva azon alkotók filmjeit elemzem, melyeken felfedezhető Pärn közvetlen vagy közvetett hatása. Célom ezzel a munkával az, hogy bemutassam Priit Pärn szerteágazó hatástörténetét, illetve, hogy rávilágítsak a mögötte húzódó ok-okozati összefüggésekre.
témavezető
Orosz Anna Ida
konzulens
Ébli Gábor