Szabó Alexandra Ivett

Textiltervezés BA
szakdolgozat
A gendersemleges öltözködésmód jelensége és hatásai
Dolgozatomban a gendersemleges öltözködésmód eredetével és megjelenési formáival foglalkoztam történelmünk során. Kutatásom fő eleme a mozgalom motivációjának elemzése, megjelenésének bemutatása. A ruházkodás reprezentációs eredetének vizsgálatán keresztül a nemekhez társított társadalmi sztereotípiák hatásait kutattam. A divatipar egy része a 1960-as évek óta eleget tesz a mozgalomnak, amely hirdeti a férfias és nőies jelzők eltüntetését a ruhák mellől. A divat és a trendek alakulását a társadalomban élők is képesek befolyásolni, a fogyasztói igény szabályozásával az embereknek egy erőteljes eszköz van a kezükben a változtatásra. Az évszázadok során kialakult társadalmi és kulturális sztereotípiák befolyásolják ízlésünket. A nemekhez társított elvárások által az önmegvalósítás, és az önkifejezés rendkívül nehéz még a mai társadalmunkban is. Gyermekkortól kezdve tereli a társadalmat a közösség, a marketingpiac és különböző ideológiák és szokások az egy irányú út felé, amelyet biológiai nemünk szerint meghatároz: sztereotipikusan nőiesen vagy férfiasan öltözködünk. Csakhogy a ruháknak nincsen nemük, így semmi közük a miénkhez sem. Felmérésemben ennek lélektani oldalát és a gyermekekre tett hatásait vizsgáltam.
témavezető
Simon Andrea
konzulens
Simándi-Kövér Annamária
Szabó Alexandra - Kötöttanyag tervezés - Diploma - 2021
Szabó Alexandra - Öltözékkiegészítő tervezés - Diploma