Dudok Edit

Animáció BA
szakdolgozat
A mozgóképi nyelv és a digitalizáció párbeszéde
Szakdolgozatom fő fókusza az arról való gondolkodás, hogy hogyan és milyen szempontokból változik a mozgókép (animációs, élőszereplős, és hibrid filmek) látványtervezési folyamata, szerepe a digitalizáció fejlődésével, és annak milyen hatásai vannak a mozgóképi nyelvre nézve? A látványtervezésbeni technikai változások jelenthetnek narratívát alakító tényezőt? Az technikai újszerűségek hogyan befolyásolják a mozgókép alkotóinak és befogadóinak szerepét? A digitális váltással a mozgóképgyártásban megjelent kortárs látványtervezési és -kivitelezési megoldások vizsgálata segít a válaszkeresésben.
témavezető
Brovinszki László
konzulens
Gyenge Zsolt