Priskin János

Formatervezés BA
szakdolgozat
Az intuíció szerepe a tervezői döntéshozásban
A Design Thinking egy olyan kreatív problémamegoldó módszer, ami alapvetően egy felhasználó-központú megközelítés, ilyenformán nem válhat öncélúvá a tervezés. Alkalmazott szakmáról lévén szó, döntéseinket mindig alaposan meg kell indokolni és validálni kell a megoldásainkat. Ez egy szisztematikus és racionális folyamatot sugall. Azonban kizárólag ilyen folyamat? A formatervezés, mint szakma, egyrészt felhasználókhoz köthető szubjektív elemeket is tartalmaz, másrészt fontos része az innováció és a kreativitás. Ami szintén egy szubjektív elem, csak éppen a tervező oldaláról. Egy design probléma és az arra adott megoldás éppen ezért nem közelíthetők meg pusztán analitikus stratégiával. Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy hol és milyen arányban lehet jelen az intuitív gondolkodás és milyen szerepet tölthet be intuíciónk egy tervezői folyamatban, a tervezői döntéshozában.
témavezető
Csernátony Fanni
konzulens
Pallag Andrea