Bordos Márton Ákos

Tárgyalkotás BA
szakdolgozat
Az angol gótikus építészet és kialakulása, valamint példái Angliában, illetve Magyarországon
Jelen dolgozatban a gótika előzményeiről, az angol gótika ismertetéséről, sajátosságairól esik szó. Az Angliában kialakuló neogótika megemlítése mellett a magyar neogótikus áramlat következtében létrejött Országház elemzésére kerül sor. Lezárásként az angol és magyar Parlament közti hasonlóságok, eltérések vannak taglalva.
témavezető
Pattantyús Gergely
konzulens
Zwickl András