Gyurkó Vitéz Dániel

Animáció BA
szakdolgozat
Tér az UPA filmekben
Szakdolgozatom a századforduló történelmi eseményeivel indul, majd a kor művészeti mozgalmát mutatja be, mely előzményül szolgál a kutatásom témájának. A második világháború utáni társadalmi változásokkal és stílustörténeti jellemzők vizsgálatával folytatódik a szemléltetés, mely az ’50-es évek környékén kibontakozó grafikai „újhullám” kialakulását előzi meg. E változások mentén jutunk el az animációban történő vizuális megújulásig, melynek témája az UPA stúdióra, annak alkotóira, valamint az általuk készített animációkra összpontosul. Végezetül műelemzés eszközével szemügyre veszek néhány, a stúdió által készített, látványban és technikai megvalósításban javarészt eltérő alkotást.
témavezető
Balogh Fábián
konzulens
Haba Péter
Károlyi Gábor Vagyok! - látvány
Károlyi Gábor Vagyok! - látvány
Károlyi Gábor Vagyok! - látvány
Károlyi Gábor Vagyok! - látvány
Károlyi Gábor Vagyok! - látvány