Kertész Kata Zsófia

Tervezőgrafika BA
szakdolgozat
A vizualitás relevanciája a zeneiparban
Dolgozatomban a zene és vizualitás kapcsolatát vizsgálom a zeneipar és annak szereplői kontextusában. A válaszokat nem csak a design területein otthonosan mozgó szakemberek szemüvegén keresztül keresem, hanem zenefilozófiai és zenetörténeti megközelítéseket is használok. Vizsgálom a tömegkultúra kialakulását a zene viszonylatában és a sztárkultusz teremtette előadók különböző szerepkörét, dimenzióit is. Három különböző történelmi korból, három kultúrát erősen meghatározó és azt formáló előadó(k) példáján keresztül pedig a vizualitás meghatározó funkcióját elemzem az összművészeti produktum sikerességének kontextusában. A Youtube szerepe is górcső alá kerül, mint a legfontosabb zenei és videómegosztó platform, amely az előadókat és azok kultúrális termékeit legitimálja. Ennek tanulmányozását a Magyar Trending top 5 videóklipjének objektív szűrőn keresztüli elemzése segítségével kísérelem meg. Írásomban kitérek az etikusság és az előadói felelősség kérdéskörére is, majd három felkapott fiatal magyar előadó interjúján keresztül boncolgatom a zenei előadó(k) vizuális kultúra formáló szerepét a 21. században.
témavezető
Borbás Márton
konzulens
Veres Bálint
Bogyólé 2019
VP70
Kunstformen Der Natur 100
Konstant Grotesk
Adatvizualizáció
Adatvizualizáció
Ne félj elindulni
Moholy-Nagy-díj 2019
Chernobyl 360
Chernobyl 360