Lukovszki Bálint

Építőművészet BA
szakdolgozat
A fizikai környezet hatása a gyermekfejlődésre
A szakdolgozatomban a fizikai környezet/tér építészeti hatásait vizsgálom a gyermeki fejlődés, a tapasztalatszerzés tekintetében. A szakirodalmak bemutatása során környezetpszichológiai, fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai nézőpontú elméleteket mutatok be. Ezeken keresztül próbálom megismerni a gyermeki fejlődés ilyen szempontú meghatározásait. Az érzékelés és tapasztalás építészeti vonatkozásait Pallasmaa gondolatai alapján vizsgálom. Két épület elemzésén keresztül tanulmányozom a gyermeki fejlődést segítő környezeti hatásokat. A tapasztalatszerzésnek meghatározó szerepe van a gyermeki fejlődésben, amelyet építészként támogathatunk.
témavezető
Bene Tamás