Horváth Eszter

Animáció BA
szakdolgozat
Vizuális zene: hang és kép közötti progresszív kapcsolat
A képzőművészetet és a zenét általában külön tudományágnak, külön művészeti formának tekintik. Hogyan egyesült ez a két művészeti forma a vizuális zene képében? Milyen kapcsolat található az absztrakt művészet és a zene között? Dolgozatomban a zene és a kép kapcsolatát vizsgálom a zene vizualizációjára szolgáló kísérletekben, absztrakt animációs filmekben. Nem feltétlen kronológiai sorrendben, inkább technikai jellemzőik szerint csoportosítva azokat a filmeket, amelyek valamilyen technikai újítással úttörők voltak a vizuális zene műfaj létrejöttében. Ahhoz, hogy megértsük a folyamatosan fejlődő audiovizuális művészet törekvéseit, szükséges, hogy ismerjük a vizuális zene történetét. Ez az áttekintés megfelelő lencseként szolgál arra, hogy szemügyre vegyük a kortárs zenész, vizuális művész; Brian Eno alkotói filozófiáját és legnagyobb jelentőségű installációit.
témavezető
Fülöp József
konzulens
Gyenge Zsolt
IN+OUT
Data Visualization
Data Visualization