Gajewszky Anna

Fotográfia BA
szakdolgozat
Vénusz után szabadon
Dolgozatomban a nők meghonosodott ábrázolásának megváltoztatására tett, XX. századi alkotók kísérletéből kiindulva, a női test reprezentációját vizsgálom. Az esszenciális feministák elméleti hátterének rövid ismertetése után, rátérek azokra a művészekre, akik alkotásaikban az ősi istennő szimbólumok újra értelmezését politikai céljaik elérésére alkalmazták. Az őket érő kritikákból válogatva ismertetek néhányat, majd a dolgozat második felében, Ana Mendieta, kubai művész identitás kereső, istennő és etnikai kisebbséget képviselő munkáit mutatom be. A dolgozat célja a XX. században megidézett ősi női szimbólumok jelentésének feltárása, valamint az esszenciális feministák művészetében megjelenő elemek felülvizsgálata a Mendieta munkásságára jellemző elemek mentén. Dolgozatom végén megállapítom a kutatás során feltárt információkból leszűrt eredményeket.
témavezető
Kudász Gábor Arion
konzulens
Fábics Natália