Majnár Rebeka Anna

Építőművészet BA
szakdolgozat
A százötven éve tartó lakhatási válság
Szakdolgozatomban a budapesti lakhatási válság kialakulását, illetve a folyamatot befolyásoló szociológiai és gazdasági tényezőket vizsgálom. A lakás és épülettípusok tanulmányozása mellett az állami lakáspolitika alakulásán keresztül kutatom, hogy milyen hiányosságokkal küzd a fővárosunk. A történeti áttekintés során bemutatom a jelenlegi lakásállomány összetételét, majd a lakhatási támogatásokra és az elosztási rendszerekre is kitérek. Ezen felül a lehetséges megoldási képlet keresése során elemzem a bécsi lakáspolitikát, amely európai viszonylatban is példaértékű.
témavezető
Dobos Bence László
konzulens
Ferkai András
kert terv társasházhoz
a festőnő háza
vízió
szociális bérház
utcarajz
práter utcai szociális bérház
szárítóház