Surnovszky Panna

Média design BA
szakdolgozat
A vizuális önreflexió szerepe a művészeti fejlesztés kezdeti szakaszában
Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy a gyermekkorból eredő elsősorban vizuális emlékek milyen hatással vannak a korai autonóm alkotási folyamatok során az egyén képi világára, a mozgókép médiumára összpontosítva. A téma kutatásaként egy választott szakirány szerinti művészeti fejlesztésben résztvevő fiatalok kis csoportjával végeztem kísérletet. Az önreflexió szerepkörét járom körül az alkotási folyamatokhoz kapcsolódva.
témavezető
Erhardt Miklós
konzulens
Bényei Judit