Fügedi Balázs

Formatervezés BA
szakdolgozat
Biomorf Építészet Elterjedésének Okai
Három oldalról kuatom a biomorf építészet elterjedésének lehetséges okait, és hogy valóban elterjedt-e: Történelmi mintázatba való beilleszkedés, Technológiai fejlődések hatása, emberi szükséglet a természetes formákra. Dolgozatomban kitérek a természet és a parametrikus design párhuzamaira.
témavezető
Vető Péter
konzulens
Ferkai András