Kávai Fanni

Animáció BA
szakdolgozat
Mentális felkészítés a művészetoktatásba
Szakdolgozatomban a művészeti felsőoktatásba felkészítő rajziskolai kurzusok, szakkörök személyiségfejlesztő, nevelő hatását vizsgáltam. Dolgozatomban kitérek a fejlesztő értékelés fontosságára, a csoportmunka hasznosságára, az ön-és társártákelésre. Különböző budapesti rajziskoláinak igazgatóival készített interjúm, illetve a jelenleg már felvételt nyert hallgatókkal készített kérdőív segítségével támasztom alá azt a feltevésemet, hogy a művészeti oktatás során a diákok személyisége, önállósága, önkritikája pozitív irányba fejlődik.
témavezető
Fábián Noémi
konzulens
Pallag Andrea
3D karaktertervezés
3D háttértervezés
3D karaktertervezés
3D karaktertervezés
3D háttértervezés
3D háttértervezés
3D háttértervezés
3D háttértervezés
3D háttértervezés