Guáth Márk András

Designkultúra BA
szakdolgozat
Időutazás Újpalotára
Szakdolgozatomban az újpalotai lakótelep keletkezésének történetét, jellegzetes épületeit továbbá a lakótelepi lét sajátosságait mutatom be, elsősorban építészeti szempontok alapján az 1970-es évektől napjainkig. Ennek kapcsán érintem a modern városépítészet néhány alapelvét. Röviden vázolom az urbanizálódást, illetve a II. világháború utáni budapesti kritikus lakáshelyzetet, valamint az állami lakáspolitikai elképzeléseket. Bemutatom az építkezés kivitelezésének helyszíni körülményeit, a térelrendezést, valamint az egyes épületfajtákat, összevetve a Kelenföldi lakóteleppel. Röviden ismertetem továbbá az itt lakók életkörülményeit, a lakásbelsők jellegzetességeit a kezdetektől napjainkig. A jelenlegi helyzet felméréséhez - terepkutatásaim során - néhány interjút készítettem évtizedek óta itt élő emberekkel. Összegzésként arról írok, hogy az Ybl díjas építész, Tenke Tibor által tervezett lakótelep, mennyiben váltotta be a hozzá fűzött reményeket és elképzeléseket.
témavezető
Haba Péter