Khor Fruzsina

Animáció BA
szakdolgozat
A színek jelentősége az animációs filmekben
A dolgozatomban a színek, a színtan és színszimbolika animációs filmekben betöltött jelentős szerepét vizsgálom, leginkább abból a szempontból, hogy lényegükben, milyen hatással vannak ezek a nézők érzelmeire és hogyan segítik elő a történet átélését. Mi a szerepük a történetmesélés folyamatában. Arra keresem a választ, hogy az ezen elvek menti animáció, filmes tervezési folyamatok, valamint ennek képi eredménye, hogyan és milyen módon képesek önállóan, a fentebb felsorolt szabályrendszerek használatával kommunikálni, akár befolyásolni, vezetni a nézőt a történet során. Egyúttal támogatni, alátámasztani a jelenetet. Ezen kérdések alátámasztásaképpen, röviden áttekintem a színek, színtan tudományos, valamint művészeti alapjait és a színek szerepét, hatását az emberekre, illetve jelentőségüket a kommunikációban. Majd a színek és az animációs filmek viszonyát a kezdeti megjelenéstől tekintem át. Kutatásomban a tudatos színhasználat funkcióit, animációs filmek jelenetein keresztül mutatom be, aszerint, hogyan támasztják alá a történetet pszichológiai, esztétikai, illetve informatív szerepük szerint.  
témavezető
Gyulai Anna
konzulens
Arndt Bernadett