Dózsa Bercel

Építőművészet BA
szakdolgozat
Gondolatok egy KÉK-estről
Dolgozatom probléma felvetése: az építészet, mint művészet társadalmasítása, pontosabban annak a jelenben levő hiánya. Úgy véljük, az építészet közügy. Mégsem azonos rangú a többi művészeti ággal. Miért? Dolgozatomban szakemberként, tervezőként kívánom elemezni az építészet médiában betöltött jelenlegi helyzetét. Illetve kultúrafogyasztóként szeretném megvizsgálni a dolgozatom megírásának pillanatában aktuálisan működő médiaszereplőket, mindezt elemző szemmel, módszeresen tanulmányozva, miről, hogyan és kiknek szólnak. Célom, hogy elemzésemmel megtaláljam a válaszokat a miértekre. Felismerjem a hiányokat, a potenciális lehetőségeket, amelyek nincsenek kiaknázva, mindemellett kihangsúlyozzam a pozitívumokat.
témavezető
Barcza Gergely
konzulens
Haba Péter