Hajdú Ágoston

Tervezőgrafika BA
szakdolgozat
A kulturális kisajátítás megjelenése a tervezőgrafikában és annak határterületein
A dolgozat a kulturális kisajátítást járja körül a tervezőgrafika világában és annak határterületein, valamint a választ keresi arra, hogy általánosan a tervezői gondolkodásmód része-e a kérdés. A kérdéskört azért tartom fontosnak, mert tapasztalatom szerint megítélésére nincs általános konszenzus, nagyon sok esetben vita tárgyát képezi, hogy egy-egy esetben valóban problémás jelenségről van-e szó. A témát az áthatóbb megértéséhez először a "domináns kultúra", "kisebbségi kultúra", "mimikri" és "a másik" kifejezések mentén vizsgáltam meg, majd különböző, köznapi területeit is feltérképeztem, úgy mint vallás, öltözködés, étkezés, stb. A dolgozatom fő kérdése a tervezőgrafikára fókuszál, így a kutatási anyag első részében olyan példákat gyűjtöttem a kulturális kisajátításra, amik a tervezőgrafika egyes ágait képviselik. Bemutatom az Urban Outfitters Navajo kollekcióját, Johannes König Mesitzo nevű betűcsaládját, a betűtípusokon keresztüli sztereotipizálás jelenségét, több sörcsomagolást is és végül egy saját logótervet is. A kutatás második részében interjúkat készítettem olyan fiatal tervezőművészekkel, akiknek véleményem szerint egy alap szinten tisztában kellene lenniük a kulturális kisajátítás fogalmával, a probléma fontosságával. A példagyűjtés és az interjúk során levont következtetéseim szerint a kulturális kisajátítás egy aktuális és vizsgálódásra érdemes téma, amivel tényleg sokan nem találkoztak még. A dolgozat megírásával pedig sok tapasztalatot és egy jó alapot szereztem az esetleges további, jövőbeli kutatásaimhoz.
témavezető
Balla Dóra
konzulens
Simon Andrea