Párkányi Dorottya Mária

Animáció BA
szakdolgozat
Az animáció szerepe virtuális zenei előadók sikerében
A dolgozat témája az animáció műfaji jellegzetességei és a virtuális zenei előadók sikere közti összefüggés kutatása. Ennek kapcsán számos vizsgálatra érdemes alkotás merül fel, ezért az itt alkalmazott megközelítés a kifejtett elemzési pontokhoz társított jellegzetes példákon keresztül ad betekintést a témába, a teljesség igénye nélkül. A dolgozat célja, hogy az animáció műfaji jellemzői és a virtuális előadók sikere közti kapcsolatot a kiemelt példák tükrében vizsgálja és bemutassa. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy az animációra jellemző művészi szabadság, folyamatos technológiai fejlődés és sokszínűség jelentős szerepet játszik a virtuális zenei előadók sikerében. A dolgozat a virtuális és a valós szavak definiálásával kezdődik, majd kitér az ember és az általa elképzelt képek kapcsolatára. Az animáció eszközével létrehozott világokról, a virtuális előadók karakterének jelentőségéről és a közönség és előadók közti kapcsolatról szóló elemzés egy jelenkori példa említésével zárul, melynek segítségével a dolgozat végén kitekintünk a jövőbe.
témavezető
Kádár Melinda
konzulens
Babarczy Eszter