Kovács Anna Zsófia

Designkultúra BA
szakdolgozat
A kritikai gondolkodás természete, és a művészet eszközével történő fejlesztése, különös tekintettel az Artful Thinking módszertan vizsgálatára
Dolgozatomban a 21. század egyik legfontosabb képességének, a kritikai gondolkodásnak a művészettel való fejleszthetőségét vizsgálom. Számos kritikai gondolkodást tárgyaló szakirodalom segítségével megállapítok egy konszenzusos definíciót, majd azt a kérdést vizsgálom, hogy a művészetet mely tulajdonságai teszik lehetővé a kritikai gondolkodás fejlesztésre. Fő kérdésként pedig a Harvard Project Zero által kidolgozott Artful Thinking módszertant vizsgálom abból a szempontból, hogy valóban alkalmas lehet-e a kritikai gondolkodás fejlesztésére a művészet eszközén keresztül.
témavezető
Bényei Judit