Őze Sándor

Designkultúra BA
szakdolgozat
Rendszer, Rakéta, Ideológia
Kutatásomban egy 1989-ben, a Magyar Iparművészeti Főiskolán megrendezett konferencia, az Elméleti konferencia kontextusát és kérdésfelvetéseit elemzem világrendszerelméleti és designtörténeti szempontból. A világrendszerelméleti elemzés szempontjait az esemény gazdasági-ipari és ideológiai kontextusának vizsgálatában érvényesítem. Az így született megállapításokhoz mérem a konferencián elhangzottakat. A konferencia előadásait a “derűlátás”, a posztmodern diskurzus és a design mentén fűzöm össze. Ezek vizsgálatánál kiemelt figyelmet fordítok a neoliberalizmus, mint hegemón gazdasági ideológia és a konferencia – ettől tematikusan független – beszédrendjének (=diskurzus) viszonyára. Elemzésemben egyrészt a konferencián keresztül modellálom, hogy milyen formákban képes egy ideológia determinálni független szakmai beszédrendeket; másrészt a rendszerváltás időszakának gazdasági és ideológiai összefüggései mentén vizsgálom, hogy a designnal foglalkozó előadásokban miért volt szükségszerű, közös elem a rendszerkritikus designszemlélet hiánya.
témavezető
dr. Szentpéteri Márton