Wanek-Szabó Rákhel

Építőművész

témavezető Csomay Zsófia

szakdolgozat
A tanulmányom célja, hogy egy olyan építészeti szemlélet fontosságára hívjam fel a figyelmet, amely lehetőséget ad a társadalom integritásának növelésére. Az dolgozatom első részében az idős nemzedék példáján keresztül vizsgálom, hogy milyen hatásokkal jár az individualista értékrendszer erősödése, valamint a morális közösségek és a szociális hálók hiánya. Az így felmerült problémák, mint a társadalom erősödő részekre szakadása, valamint a generációs gap növekedése az építészet terén is felelősségvállalást kíván. A második részben olyan lehetőségek után kutattam, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak ezeknek a feladatoknak a megoldásában és a közösségi építészet beágyazódásában Magyarországon.

szakdolgozat konzulensKapitány Gábor

mestermunka
Mestermunkám az elöregedő társadalom és az idősek helyzetére fókuszál, e kérdéskör építészeti válasza előzetes kutatásaim alapján új szemléletet igényel. A megoldás az intézményesült ellátás helyébe lépő egyéni felelősségvállalásban rejlik. A projekt célja a közösségek erősítése és az elszigetelődés megakadályozása. A Kézdivásárhely panelnegyedében negyven éve érintetlen, zárvány területen telepített Oázis a közösségcentrikus építészet mintáit felhasználva lakhatást nyújt az időseknek, ahol aktívan részt vehetnek az óvodai életében. Az idősek és gyermekek közelségét a hasonló életritmuson túl az élettapasztalatok átadása által fejlődő énidentitás és értékközösségek kialakulása is indokolja.

mestermunka konzulensMarián Balázs