Szabó Áron

Építőművész

témavezető Nagy Tamás

szakdolgozat
Szakdolgozatomban a térkapcsolatok és épületartikulációk viselkedésre, tájékozódásra gyakorolt hatásait kutatom szemiotikai és designelméleti princípiumok segítségével. Az Orczy-kert és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együtteséről készített esettanulmányban arra keresem a választ, hogy egyes téri helyzeteket miért váltanak ki kellemes és biztonságos hatást, míg másokban kiszolgáltatottnak, elveszettnek érezzük magunkat. Fő kérdésfelvetésem, hogy a designszemiotika eszközeivel hogyan tudjuk értelmezni a tárgyi kultúra megnyilvánulásait, jelentéseit és hatásait.

szakdolgozat konzulensDr. Szentpéteri Márton

mestermunka
A Budapesti felsőoktatás súlyos problémája a hallgatók otthon-keresésének nehézsége. A kollégiumok telítettsége, a magas albérleti díjak és az időszakosan inaktív lakáspiac együttesen nehezítik, hogy a diákok sikeresen vegyék az egyetemek és főiskolák kihívásait. Diplomamunkámban a jövő kollégiumának egy lehetséges alternatíváját terveztem a Budapest Déli Városkapu Fejlesztés koncepcióba ágyazva. A terv a hagyományos dormitóriumi rendszerekből kilépve új- illetve hibrid lakhatási formákat vet fel, ezek moduláris illesztésével pedig egy gazdaságosan fenntartható, jól működő negyedet vízionál Budapest városszövetében.

mestermunka konzulensNagy Tamás

látványterv
telepítés
axonometria