Takács Ákos

Építőművész

témavezető Göde András

szakdolgozat
A dolgozatban kaleidoszkóp-szerűen érintek olyan projekteket (épületeket, szövegeket, polemikus terveket, és építészeti, vagy politikai praxisokat) amelyek párhuzamos olvasatával talán új fénytörésbe kerülhetnek az építészeti forma és az urbanisztika kulturális és politikai összefüggései. Egyfajta bevezető szövegként olyan - a hazai építészetben kevéssé ismert - diskurzusokat szemlézek, amelyek a 21. századra kiteljesedő társadalmi és gazdasági változásokat az építészet eszköztárával tematizáló attitűd lehetőségeivel és határaival foglalkoznak. Az így kifeszített fogalmi háló meggyőződésem szerint hozzájárulhatna sok esetben provinciális építészeti gondolkodásunk határainak kiterjesztéséhez.

szakdolgozat konzulensSzentpéteri Márton

mestermunka
A mestermunka két lépték mentén viszgálja a lakhatás uralkodó tipológiáinak lehetséges alternatíváit egyfelől, és egy "generikus", absztrakt építészet rehabilitációjának lehetőségeit.

mestermunka konzulensGöde András