Varga Bence Balázs

Építőművész

témavezető Marián Balázs

szakdolgozat
A globalizáció egyik következménye az ember és a természet közötti kapcsolat elvesztése. Létfontosságúnak tartom ezen szimbiózis újraélesztését, megerősítését, ezért dolgozatomban egy olyan fenntartható alternatívát keresek, ahol az egyén a lehető legharmonikusabban tud együtt élni környezetével. Ezt egy családi gazdaságban rejlő lehetőségek mentén kutatom. A makroszintű szakirodalmi előzményeket, egy mikroszintű vizsgálat során, egy helyi közösségben végzett empirikus kutatással támasztom alá. A választott kollektíva az Ópusztaszer és Pusztaszer közötti tanyavilágban élő Szeri Ökotanyák Szövetsége.

szakdolgozat konzulensAntalóczy Tímea

mestermunka
Mestermunkámként egy közösségi gazdaságot tervezek az Alföldre. Az ópusztaszeri tanyavilágban található helyszínen egy mára elhagyatottá vált tanyával foglalkozom. Célom, hogy a térségre jellemző gazdálkodó életforma és színterei ne pusztuljanak tovább. Ennek érdekében egy előremutató, a tanyasiak életére pozitív hatást gyakorló, és egy felelős gondolkodású család elvárásainak megfelelő élettér tervén dolgozom.

mestermunka konzulensKisberzsenyi-Nagy György

co-farming
co-farming
co-farming