Seenger Dorottya

Építőművész

témavezető Marián Balázs

szakdolgozat
A 65 év felettiek társadalmi arányának növekedése ellenére nincs megfelelő háttér a nyugdíjbavonulás utáni aktív életmód biztosítására. A dolgozatban a nyugdíjasok társadalmi aktivitását célzó egyesülésektől kezdve a generációs foglalkozásokon át a különféle idősoktatási programok elemzésével vizsgálom az időskorúak kapcsolatrendszerének alakulását. A dolgozatban felállított metódusok, azaz az időskorúak kapcsolatépítésének módjára fókuszáló módszerek – a közösségfejlesztés gyakorlata alapján –hatással lehetnek egy új időskori lakhatási struktúra kialakulására. Az idősebb generáció mentális egészségének megőrzésének lehetőségét az épülettípusok és szolgáltatások igényekhez való igazításában látom. Az új, alternatív lakóhelyek városszövetbe illesztésével ugyanis olyan organikus rendszer alakulhatna ki, ahol az életterek az általános lakózóna részeivé válnak, elősegítve a generációk természetes közelítését, szolidaritását.

szakdolgozat konzulensSchmidt Andrea

mestermunka
A Zugló városias beépítésű környezetében elhelyezkedő, lakótér, nyilvános terek és üvegház együttesét magába foglaló nyugdíjas ház alapjában kérdőjelezi meg a város által behatárolt élettér fogalmát, és alternatívát ad a jelenlegi idősotthonok elszigeteltségének feloldására. A felvetés a mentális és fizikai értelemben vett egészségmegőrzés és környezeti nevelés eszközével operál. A város forgalmát üvegház szeparálja el a lakóterektől, míg a park felőli homlokzat formailag oldottabb. A terület szomszédságában iskola, óvoda és lakások helyezkednek el, ennek köszönhetően a korosztályok közötti integráció a földszinti közösségi terek, a belső udvari kert bevonásával realizálódik.

mestermunka konzulensCsomay Zsófia

Nyugdíjas ház