Pomázi Renáta Réka

Építőművész

témavezető Getto Tamás

szakdolgozat
A MOME Ecolab fenntarthatósági kutatócsoport tagjaként öt éve foglalkozom a Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola cigány tanulóival. Szakdolgozatomban a gyerekek környezetét két szempontból vizsgálom. Először saját tapasztalataim, interjúk és szakirodalom alapján modellezem a gyerekek identitásának fejlődését, majd a környezet identifikációs hatásait kutatom a gyerekek mentális térképeinek vizualizációjával. Az elkészült rajzok láthatóvá teszik a gyerekek által használható tereket, a hozzájuk kapcsolódó társadalmi határokat, a mindennapi tevékenységeik és kapcsolataik térbeli hálóját.

szakdolgozat konzulensSchmidt Andrea

mestermunka
Tervemben egy borsodi település cigány-, főleg cigány gyermekközösségének számára alakítok ki olyan tanodaként, biztos kezdet házként, klubként, kiállítótérként, felnőttoktatóként vagy diszkóként is működő épületet, amely a roma identitás és reprezentáció eszköze, ugyanakkor átmenetet képez a kortárs építészet és a cigány kultúra ízlésvilága között. Az építés folyamatával, a beépített felületek „befejezetlenségével” a közösségi aktivitás és egyénítés lehetőségét hordozza. Olyan otthonteret szeretnék biztosítani vele a gyerekeknek, ahonnan indulva könnyebb a saját terüket, később a jövőjük terét alakítani.

mestermunka konzulensBarcza Gergely

axonometria
térkép
makettfotó
látvány