Murczin Evelin

Építőművész

témavezető Csomay Zsófia

szakdolgozat
A falvak vidéki környezetünk részei, melyet a környezet és a közösség határoz meg. Ezeket a várossal összefüggésben, illetve a körülvevő táj kontextusában vizsgálom. A vidéki lakosság eltávolodott a természeti környezettől, melynek bevonása lényeges a közösségi élet és a teljesség megélése szempontjából egyaránt. A magyar falvak helyzetének megértése és a tervezési helyszínem kettős megismerése után, kialakult a természet felőli megközelítésem. Mestermunkám kísérletet tesz arra, hogy a természeti környezet újra nagyobb teret kapjon a falu lakosságának életében. A településszerkezeti adottságokból kiindulva a hosszú szalagtelkek hátsó, leromlott és már kihasználatlan sávjának felélesztésére épít, egy olyan hibrid tér megfogalmazásával, amely egyesíti a gazdálkodó és közösségi teret.

szakdolgozat konzulensVeres Bálint

mestermunka
A diplomaterv a magyar falvak helyzetének megértése és a helyszín megismerése után a természettel való kapcsolat felől közelíti meg a feladatot. A helyszín természeti- és épített környezet határán lévő elhelyezkedése kettős helyzetet generál, mely kérdőjeles kapcsolódási pontokat vetett fel a tervezés során. Ezek összefüggésének elemzése a telek adottságaival közösen határozták meg a terv programját, területbe való beavatkozás mértékét és az épített tömegek jellegét. Mestermunkám a ház és az udvar, egy egészként működő rendszerének analógiájára épít egy olyan hibrid tér megfogalmazásával, ahol a fedett és nyitott terek egyaránt összekötik a közösségi- és gazdálkodó tereket.

mestermunka konzulensBarcza Gergely

táj arányok
táj arányok