Gencsi Katalin

Építőművész

témavezető Barcza Gergely

szakdolgozat
A szülés-születés alapvetően szociális esemény és normális élettani folyamat. A köztudatban azonban - a komplikációktól való félelem miatt - betegségként jelenik meg, ami orvosi és kórházi kezelést igényel. Dolgozatom első részében tisztázom a szüléshez kapcsolódó alapfogalmakat, majd felvázolom a nemzetközi ajánlások szerint ideális szülészeti rendszer főbb ismérveit. Az eredményesen működő ellátás a gondozás bábai modelljén alapszik, amely ma szinte csak a családok otthonában vagy születésházban zajló, intézményen kívüli szülések során érvényesül. A mestermunkám, a születésház, a korszerű szülészeti ellátás egyik jelképe, mértékadó jellemzője. A dolgozat második részében öt születésház meglátogatása során szerzett tapasztalatokra építve vizsgálom ezen intézmények felépítését és működését.

szakdolgozat konzulensVeres Bálint

mestermunka
A vacok, születésház és közösségi tér. A születésház jelkép. A korszerű szülészeti ellátás egyik szimbóluma, mértékadó jellemzője. A születésház jelképe annak, hogy mindenkinek valós választási lehetőségek járnak, szimbolizálja a nők önrendelkezési jogát és felelősségvállalását. Biztonságos, támogató, elfogadó közeget nyújt minden nő számára. A születésház jelképe az evidence based ellátásnak és a gondozás bábai modelljének. Rávilágít arra, hogy a szülés normális élettani folyamat és jelentős szociális esemény. A születésházak létezése feltételezi, hogy a bábaság elismert, független egészségügyi szakma. Szimbóluma a személyre szabott ellátásnak és a méltó életkezdetnek. A mestermunkám tárgya a születésház, figyelemfelhívás a szülészeti ellátás hiányosságaira és iránymutatás a korszerűsítés felé.

mestermunka konzulensCsomay Zsófia

Belső udvar
Axonometria
Épülettömeg
mag / fotó:Erdély Jakab
mag / fotó:Erdély Jakab
mag / fotó:Erdély Jakab