Németh Krisztina Anna

Építőművész

témavezető Csomay Zsófia

szakdolgozat
A dolgozatomban három műemlék épület rekonstrukcióján keresztül vizsgálom a kortárs építészet eszközrendszerét, melynek segítségével a múlt értékeit közvetítő lenyomatot alkot. Egységes szempontrendszer felállításával elemzem a három különböző korból származó példát, a korszerűsítésük folyamatát, amely minden esetben új igények megfogalmazásával történt. Mindhárom épület középületként kiemelt szerepet tölt be a belvárosi szövetben. Mindegyik esetben más a rétegzettség mértéke, a funkciók megfeleltetése az épülethez, és a felújítás módszere. A hitelességet vizsgálom a résztvevők szemén keresztül. Az épület, mint az adott kor hiteles tanúja, hordozza annak értékeit. A fő kérdés: hogy tudja az alkotó építész ezeket az értékeket úgy összeszőni az új formanyelvvel, előírásokkal és funkcionális elvárásokkal. Ki hogyan viszonyul a meglévő értékekhez? A munka közben zajló egyeztetések hogyan alakítják az építészeti jövőképet? Ezekre a kérdésekre keresem a választ a tanulmányban.

szakdolgozat konzulensDr.Ferkai András

mestermunka
A tervezési helyszínem, a veszprémi Vár nyugati falán épült barokk kanonoki házsor egyike, az egykori „Éneklő Kanonok„ háza. Az épület a középkori várfalon és pincerendszeren fekszik, amit az utolsó év-században többször átalakítottak, hozzáépítettek az akkori korok stílusa szerint. A Vár-utcához egy kis zárt, szűk udvarral-, a városhoz támfalas függőkerttel csatlakozik. Célom volt egy olyan épületet tervezni, ami egy ilyen szűkös helyen, történetileg erősen terhelt közeg-ben meg tud felelni a műemlékvédelmi, stilisztikai-, és a jelenkor által támasztott funkcionális és eszté-tikai igényeknek. A választott funkció a hagyomány folytatásaként az érseki egyház zenei élet szolgála-tábanbe tudná a helyet kapcsolni a város kulturális életébe is. Az udvar megnyitásával és az épület akadálymentesítésével a látogatók számára lejutást biztosítottam a várfal oldalában lévő függőkertbe. A nyugati szárny történeti tereiben közösségi és oktató funkciók-nak adtam helyet, a földszintes udvari szárny bővítéseként az itt tanuló gyerekek kollégiumi elhelyezé-sének biztosítására korszerű építészeti eszközökkel kialakított bővítést kapott.

mestermunka konzulensKarácsony Tamás

Énekes Iskola a Veszprémi Várban