Szodfridt Marcell Ágoston

Építőművész

témavezető Marián Balázs

szakdolgozat
Milyen kölcsönhatásban áll egymással fizikai környezetünk és az identitás? Lakóhelyünkhöz, otthonunkhoz kapcsolódó identitásunk hogyan alakul költözés során, új helyekkel kapcsolatban? Lehetséges-e kontinuitást teremteni? Milyen tulajdonságok, események, kapcsolatok mentén alakul a helyekhez kapcsolódó identitás? Diplomamunkámban meghatározott időre bérelhető szociális lakásokat, és piaci bérlakásokat tartalmazó épületegyüttest kívántam tervezi. Egy működő rendszer alapvetéseinek keresése közben irányult figyelmem a fizikai környezethez kapcsolódó identitásra, mely kiemelten fontosnak mutatkozott az új lakókörnyezet elfogadásában, a lakhatással segítés tényleges pozitív kimenetelének szavatolásában.

szakdolgozat konzulensDr. Illés Anikó

mestermunka
Bérlakások meghatározott időtartamra, krízishelyzetek áthidalására. Programomban kritikus élethelyzetek nyomán (pl. erőszak, válás, haláleset, baleset, betegség, egzisztenciális válság) drasztikus váltásra kényszerülőknek szeretnék több dimenzióban segítséget nyújtani az otthon átmeneti pótlásával. A krízis elmélyülését megakadályozó, fejlődést segítő, motivációt és munkát adó bérleményekkel kiegészítve, a különböző szintű szociális interakciókat és a személyes tér védelmét támogató lakásszervezéssel kívánom elősegíteni a mentális és egzisztenciális stabilitás létrejöttét, fennmaradását. Ennek köszönhetően a lakók az intézményben eltöltött átlagosan 3-4 év után megerősödve tudják folytatni életüket.

mestermunka konzulensBarcza Gergely

Prehab-Rehab