Gadolla Máté

Építőművész

témavezető Göde András

szakdolgozat
Dolgozatomban a mestermunkám előtanulmányaként az európai nagyvárosok barnamezős, alulhasznosított területeinek bizonyos aspektusaival foglalkozom. A működő és már felhagyott ipari és infrastrukturális létesítményeket tartalmazó, átmeneti, félperifériás területek urbanisztikai és építészeti problémái, illetve a róluk szóló diskurzusok jelentik a vizsgálódásom általános fogalmi és elméleti keretét.

szakdolgozat konzulensHaba Péter

mestermunka
Mestermunkám célja egy olyan városi egység létrehozása, amely funkcionálisan és térrendszerét tekintve szervesen kapcsolódik a környező városszövethez, építészetileg ugyanakkor karakteres, „szigetszerű” formálásával, egyfajta minivárosként szervezi és katalizálja is a fragmentált környezetet. A tervezési programomat egy olyan integrált oktatási központ képezi, amely a különböző hosszabb és rövidebb távú tovább- és átképzések tereit egyetlen építészeti komplexumban, ha úgy tetszik egy minivárosban egyesíti. A műhelyek, tantermek, auditóriumok és közterek intenzív és szerves részét alkotják a város átalakuló barnamezős területeinek határán.

mestermunka konzulensGöde András