Bálint Viola Réka

Építőművész

témavezető Csomay Zsófia

szakdolgozat
Folyamatosan érezhető, hogy egyre jobban kicsúszik a kezünk közül a kontroll, amit városi lakosként a környezetünk fölött kéne gyakorolnunk. Az alulról szerveződő városi mozgalmak (urban movements) kapaszkodót jelentenek ebben az egyre szűkülő városi térben, és megpróbálják ledönteni a korlátokat egy élhetőbb város létrehozása felé. A dolgozat helyzetkép Budapest városi mozgalmairól, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy a posztszocialista korlátok alól felszabadulva lehetséges-e nálunk Nyugat-Európához hasonló projekteket létrehozni, és eredményeket elérni. A kezdeményezések elemzésén keresztül sokféle választ megismerhetünk arra nézve, hogyan lehet civil összefogással a városi neoliberalizációs, profitorientált folyamatok ellen fellépni, akár anélkül is, hogy a városszövet épületállományába szignifikánsan beavatkoznánk. A dolgozat tézise, hogy a hiányosságok ellenére már léteznek olyan projektek Budapesten, amelyeknek sikerült elég erőt felmutatniuk. Ezekre támaszkodva a cél a regionális, és nemzetközi kapcsolatépítés és hálózatba tömörülés kell hogy legyen, a tartós társadalmi változások elérésének érdekében.

szakdolgozat konzulensFerkai András

mestermunka
A társadalmi szegregáció, a szocio-kulturális különbségek élesedése és a lakhatási nehézségek megoldatlansága inspirálta a helyszín és a program kiválasztását is. A projekt célja, hogy a közösségi térhasználat, és a funkciók keveredése révén a különböző élethelyzetekben lévő emberek egymásra nyitottan reflektáljanak, megoszthassák tapasztalataikat és életstratégiáikat. Fontos szempont volt a 19. századi bérház udvarok mélyén rejtőző, elhagyatott épületek feltámasztása, ugyanakkor az elértéktelenedett szerkezetek bontásával, és egy új elem beillesztésével a kompozíció feloldódik és új értelmet nyer.

mestermunka konzulensMarián Balázs

axonometrikus metszet