Turóczi Áron Mátyás

Építőművészet

szakdolgozat
Szakdolgozatom célja az erdélyi vidék mai sajátosságainak bemutatása. Hogyan formálódik a kortárs falu, milyen típusai jöttek létre? Milyen különbségeket eredményez elhelyezkedésük és a rajtuk kisebb-nagyobb méretben végigment modernizációs törekvések? Milyen hatásai vannak az új kétlaki életformának (munka migrációnak) és ezek mellet hogyan hatnak a technika korszakának vívmányai, az internet és a média a közösség életére? Mindezeknek a formáló tényezőknek milyen hatása van a tájra és az épített környezetre? Hogyan oldódik és változik egyes helyeken a hagyományos faluszövet és mivé alakul át?

szakdolgozat konzulensFerkai András