Bíró Bianca Dorottya

Építőművészet

szakdolgozat
A mai pesti rakpart nem kellő mélységében és nem kellő érzékenységgel él a természet adta lehetőséggel. Kutatásom a Duna Korzó területét állítja középpontba. Városképi alakulását az eddig kiírt pályázatokon valamint tervjavaslatokon keresztül vizsgálom, megoldásokat keresve a pesti rakpart és a Duna közötti kapcsolat valós megteremtésére. Tézisem, hogy a jelenlegi városrész helyzetét megváltoztatva egy élhetőbb rakpart alakulna ki a városszívben, amely nemcsak a városlakók életminőségén javítana, hanem a városkép szerves részét alkotná a jövőben.

szakdolgozat konzulensFerkai András