Pintér Sára Lilla

Építőművészet

szakdolgozat
Szakdolgozatom témája a közösségi kertek és a hozzá kapcsolódó egyéb mozgalmak hatása korunk társadalmi és környezeti problémáira. A kertek alternatívái, mint például az iskolakertek, a szociális vagy care farmok, vagy akár a börtönkertek célzottan és hatékonyan kezelik az egzisztenciális és társadalmi különbségeket, csökkentik a szegregációt, pozitív hatással vannak a hátrányos helyzetű csoportok integrációjára, elősegítik a közösségek újjáalakítását és rekreációra alkalmas teret biztosítanak. Az iskolakertek esetében a környezeti nevelés technikáinak alkalmazásával a gyermekek közelebbi kapcsolatot alakítanak ki a természettel, megismerkednek a környezetvédelem alapjaival és olyan gyakorlati készségeket sajátítanak el, amelyek segítségükre lehetnek az ökológiai válság megszüntetésében és egy fenntarthatóbb jövő kialakításában.

szakdolgozat konzulensBene Tamás