Domokos Kázmér

Építőművészet

szakdolgozat
Szakdolgozatom elején Kós Károly Építészetének viszonyát vizsgálom a természettel, három munkáján keresztül majd ezek után a népi építészet kortárs alkalmazására keresek lehetséges módszert, melyet a népi építészet magas építészetbe való emelésének az elkezdőivel és azon emberek szándékaival kezdem és pár kortárs példa bemutatásával folytatom, és dolgozatomat végül alkalmazási javaslatommal zárom az előbbi tapasztalatok alapján.

szakdolgozat konzulensBene Tamás