Király Csenge Jolán

Építőművészet

szakdolgozat
Dolgozatom az ember és az őt körülvevő környezet szoros kapcsolatán alapul, melyen belül a város gyermekekre gyakorolt hatását, a nagyvárosi gyermekek helyzetét, élet- és játékterét vizsgálom. A játék a gyermeki fejlődés legfontosabb tevékenysége, mely egyaránt szerepet játszik a fizikai, a kognitív és a szociális készségek elsajátításában. Ennek leggyakoribb színtere az otthon, az oktatási intézmények, illetve a szabadtéri játékkörnyezetek; játszóterek. A kültéri játék és a természeti környezet jelentősége kétségtelen, azonban a gyorsütemű urbanizálódás számos komoly problémát felvet ezen a téren is. Kiemelten foglalkozom tehát a kültéri játszóterek témakörével, ezek központi szerepével és aktuális helyzetével, mely szorosan összefonódik az elmúlt évtizedek digitális forradalmával, a „virtuális játszótér” térhódításával.

szakdolgozat konzulensBarcza Gergely