Suba-Faluvégi Szilárd

Építőművészet

szakdolgozat
Szakdolgozatom célja a hely és hely közötti minőségbeli különbség vizsgálata. Ez a kérdésfelvetés vezetett az atmoszféra jelenségéhez, melyet Juhani Pallasmaa, Peter Zumthor és Gernot Böhme írásain keresztül tanulmányoztam. A multiszenzoriális érzékelés vonatkozásában mutatom be az atmoszféra általános gondolatát a legkisebb léptéktől a városig. Az esszében olyan atmoszféra-alkotó gyakorlati eszközök felkutatására törekedtem, melyek építészeti tervezés során is alkalmazhatóak.

szakdolgozat konzulensTillmann József