Pongrácz Anna

Építőművészet

szakdolgozat
Tarkovszkij filmjeiben kutatom a szentséget, mely terek formájában tanúskodik a bennük mindig ott lakozó Abszolútumról, a másik világról. Mircea Eliade kategóriái nyomán, a religiozus világképben elfoglalt helyük alapján vizsgálom és mutatom be a fontosabb helyszíneket. Kutatásaim során építészeti, filmelméleti, vallástörténeti, filozófiai és pszichológiai szempontrendszereket és szakirodalmakat használtam, hogy azt is bebizonyítsam, hogy ezek a megjelenített helyszínek egymáshoz is sok ponton hasonlítanak.

szakdolgozat konzulensNagy Tamás