Cséki Angéla Kitti

Építőművészet

szakdolgozat
Ez a dolgozat a magyar edukációs környezet témakörének elemzését tűzte ki célul, melynek folyamán először is ismerteti, hogy milyen változásokon ment át a tanuláselmélet és az oktatás az elmúlt évszázadban. Ugyanakkor, fő mondandója abból indul ki, hogy a jelenlegi iskolák épületei nagyrészt az elmúlt évszázadban épültek, az akkori korok igényeire igazítva. Ezért szükségessé vált az átalakításuk, hogy a korszerű vagy alternatív pedagógia számára megfelelő helyszínt biztosítsanak. De hogy milyen kapcsolat van a pedagógia és az épített tér között? E kérdésnek megválaszolása céljából, három iskolát mutat be (két fő pontban), és vizsgál meg különböző ismérvek mentén. Az első pontban összefoglalja pedagógiai elveiket, melyek szerint oktató-nevelő munkájukat végzik. A második pontban ismerteti az iskolák épített környezetét és adottságait. Majd ezt követően a pedagógiai alapvetések alkalmazását mutatja be különböző elméleti és fizikai vonatkozásban is.

szakdolgozat konzulensCsomay Zsófia