Laki Ábel

Építőművészet

szakdolgozat
A szakdolgozat azzal a jelenséggel foglalkozik, ami során egy időben és térben jól behatárolható ritualizált tevékenységet időtlen hagyományként értelmeznek. A kitalált hagyományok közös vonása, hogy valamely identitás megjelenítésének és megerősítésének új formáit hozzák létre, miközben a régmúltból eredeztethetőnek mutatkoznak. A dolgozat célja a kitalál hagyományok társadalmi-, politikai-, és sokszor gazdasági vonzatainak vizsgálata, működésük értelmezése néhány konkrét példán keresztül.

szakdolgozat konzulensBene Tamás