Weichinger Sára

Design- és vizuálisművészet-tanár

témavezető Bényei Judit

szakdolgozat
Dolgozatomban elsősorban a fogyatékosság fogalmát, típusait és magyarországi megítélési helyzetét szeretném bemutatni, majd a második fejezetben az integráció, inklúzió helyzetét feltérképezni a hozzá kapcsolódó alapvető fogalmi magyarázattal kiegészítve. Ezután kitérek a művészet, vizuális kultúra szerepére és lehetőségeire, majd körbejárom és bemutatom a Magyarországon működő művészethez kapcsolódó integráló, illetve inklúzív módszereket. Elsőként a múzeumpedagógia oldaláról, majd a művészetterápia oldaláról szemlélem és végül az oktatási intézményben történő integrációt, inklúziót és annak lehetőségeit vizsgálom. Központi kérdésem, hogy valóban eszköze lehet-e a vizuális nevelés az integrációnak, inklúziónak?

szakdolgozat konzulensHortoványi Judit