Beliczay Zsófia

Design- és vizuálisművészet-tanár

témavezető Bényei Judit

szakdolgozat
Dolgozatomban azt szeretném bemutatni, hogyan lehet a világ jövőjét veszélyeztető környezeti problémákat és felelősségünket beleszőni a művészeti oktatásba, a vizuális nevelésbe. A fenntartható fejlődés lényegét megértetve a tanulókkal, olyan választópolgárok nevelődnek ki, akik környezettudatosan élnek, tevékenykednek, és a döntéshozókat is ráveszik, hogy a világot a fenntartható fejlődés útjára vezessék. A vizuális nevelés órák ennek jó táptalajai, főleg ha a gyerekek által szívesen használt – ma már mindennapjaik részévé vált - technikai eszközökre, mobil applikációkra is támaszkodunk. A mintaórák alatt olyan környezet- és természetvédelmi kérdéseken gondolkozhattak el a tanulók, mint a hulladékanyagok továbbhasznosítása (3.2.1.), a kihalással fenyegetett rovarvilág (3.2.2.) és környezetünk zöldítésének lehetősége (3.2.3.).

szakdolgozat konzulensBényei Judit